Over mij

Wie ben ik?

Ik ben Arend van der Helm. Ik werk ruim 20 jaar als begeleider op intensieve begeleidingsgroepen. Ik werk volgens de principes van Triple-c. Centraal hierin zijn de menselijke behoeftes. Het is belangrijk om hier invulling aan te geven. In de praktijk is dit soms een ingewikkelde puzzel, die je alleen samen kan leggen.

Voor mij is vertrouwen een werkwoord. Door te werken aan vertrouwen in elkaar, in de omgeving en in jezelf, verklein je daarmee je angst. Als twee communicerende vaten. Wanneer mensen met meer vertrouwen in het leven staan, komt er meer ruimte voor prettige ervaringen.

Ik vind het belangrijk om náást en tússen mensen te gaan staan. Dit geldt voor zowel als cliënten als medewerkers. Ik houd ervan om te zoeken naar creatieve oplossingen voor situaties die de begeleider tegenkomt in het contact met cliënten. En ook om anderen aan te zetten om creatieve oplossingen te zoeken. Altijd met respect. Samen zoeken naar een manier waar cliënten en hun begeleiders elkaar kunnen ontmoeten. Één van de grotere uitdagingen is om dingen die slagen niet voor jezelf te houden, maar binnen een team te delen.

Ik sluit aan bij kennis, ervaringen en gewoontes van anderen. Als het nodig is, kan ik daar mijn inzichten naast leggen of aan toe voegen.

Ik ben door AIT geaccrediteerd om Video Interactie Begeleiding aan te kunnen aanbieden.

Waarom VIB door Clarustraining.nl?

  • Versterkt welzijn van de cliënt.
  • Investeert in teamontwikkeling (HKZ).
  • Herstelt communicatie en maakt dit inzichtelijk.
  • Laagdrempelig en vertrouwd.
  • Zorgt voor bewustwording en reflectie.
  • Vergroot competenties van begeleiders.

Wat bied ik

Vertrouwen en vertrouwelijkheid staan bij mij voorop. Alleen door een open en veilige sfeer kunnen we tot resultaten komen. Ik hecht aan een goede verslaglegging, met heldere afspraken.

Ik maak video-opnames van ca 10 minuten van contactmomenten tussen medewerker en cliënt. Bij de start van de trajecten zoeken we samen contactmomenten uit, waarbij de begeleider verwacht dat er een goede communicatie ontstaat. Verderop in het traject kunnen ook moeilijkere momenten gefilmd worden, waarbij de cliënt gespannen is. Deze beelden bespreek ik op individueel en/of teamniveau waarbij we samen gaan uitpluizen hoe deze communicatie verloopt, en waar kansen van de begeleider of begeleiding ligt.
× Hoe kan ik u helpen?