Trajecten

Traject 1: Medewerker in het zadel

Het belangrijkste in de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie is de medewerker. Het komt geregeld voor dat de individuele medewerker extra ondersteuning nodig heeft om zich te ontwikkelen in relatie tot de cliënt. Hiervoor hebben we eerst een gesprek, waarin ik samen met de medewerker de aanleiding en de doelstelling bespreek. Vervolgens maak ik een video-opname van ongeveer 10 minuten, die ik kort daarna bespreek met de medewerker. Dit herhaal ik dan 2 maal over een periode van enkele weken. Bij dat laatste gesprek doen we ook een evaluatie.

Traject 2: Client centraal

Bij dit pakket ligt de aanleiding bij een individuele cliënt. Bij dit pakket wordt eerst de doelstelling van het traject vastgesteld. Vervolgens maak ik video-opnames van ongeveer 10 minuten bij verschillende medewerkers. Nadat ik deze beelden heb geanalyseerd, bespreek ik deze eerst individueel met de medewerker. Samen kijken we naar hoe de communicatie eruit ziet. Dit traject wordt afgerond door een selectie van de beelden te bespreken op teamniveau. Ook wordt dit traject dan geëvalueerd.

Bent u geintereseerd? Neem nu contact op!

× Hoe kan ik u helpen?