Video interactie Begeleiding

Communicatie is essentieel in het contact met én tussen mensen. Dat loopt meestal vanzelfsprekend en ongemerkt. Vaak loopt dat ongemerkt ook stroef. Dan wordt elkaars taal niet gesproken, vindt er geen afstemming plaats en is het contact moeizaam.

Goed contact tussen mensen is belangrijk. Goed contact bevordert het begrip voor elkaar, daardoor werk je doelgericht samen en werk je toe naar een prettig leefklimaat Als er sprake is van goed contact, kan iemand zich ontwikkelen. In de eerste plaats geldt dat voor de persoonlijke sfeer, maar ook in de werksfeer. Verder geldt dat voor de medewerker, maar ook voor de cliënt. En dat geldt tenslotte ook op individueel niveau, maar ook op groeps- en teamniveau. Hierdoor kunnen zich nieuwe kansen voordoen en wordt ontwikkeling versterkt.

In de gehandicaptenzorg ligt communicatie ingewikkeld. Communicatie kan verstoord of beperkt zijn. Ook is de gebruikte communicatie soms subtiel aanwezig. Dit kan liggen in toon, oogopslag, elkaar aankijken (of juist niet), handelingen, gebruik van voorwerpen en gebaren. Bovendien kan de gebruikte communicatie verschillen per dag, per situatie en per persoon.

Hierdoor is het afstemmen op elkaar gecompliceerd. Wanneer communicatie niet goed verloopt, kan dat door de jaren heen leiden tot stagnatie in ontwikkeling, irritaties en probleemgedrag. Dit kan zichzelf (dan) versterken, waardoor je in een negatieve spiraal kan komen. Gelukkig zijn er vaak mogelijkheden om de communicatie te verbeteren!

Video Interactie Begeleiding is een geschikt instrument om dit inzichtelijk te maken.

Bij VIB observeer ik en maak ik video-opnames. Deze kijken we samen terug, om te kijken hoe de communicatie verloopt. Door beeld voor beeld (micro-analyse) terug te kijken, kunnen we de communicatie analyseren en kansen zoeken om de communicatie te versterken.

VIB kan op twee manieren worden ingezet. In beide gevallen wordt gekeken naar basiscommunicatie.

  1. Cliëntgericht.

Soms lukt het niet (meer) om een cliënt goed te begrijpen. De communicatie is verstoord tussen medewerkers en de cliënt. Dit hebben we zelf niet altijd in de gaten. Door goed te kijken naar de interactie tussen cliënt en medewerker, kunnen we samen puzzelen hoe we in kunnen gaan op de behoeftes die de cliënt heeft.

  1. Gericht op medewerker.

Ook medewerkers kunnen ontwikkelingsvragen hebben. VIB kijkt dan vooral naar hoe de medewerker het contact versterkt of kan versterken met cliënten. Dit bevordert de professionaliteit van de individuele medewerker. Dit heeft zijn uitwerking op de cliënt en ook op het team.

Hier volgt een opsomming van alle voordelen van VIB  Misschien als aparte zinnetjes met aandachtsstreepjes? -VIB is een investering in de relatie tussen mensen.

Mensen ontwikkelen zich in contact met anderen. Contact is een wezenlijke behoefte voor mensen. VIB heeft als doel om contacten tussen mensen te versterken.

× Hoe kan ik u helpen?